Посадова інструкція електрогазозварника

1. Загальні положення:

Електрогазозварник відноситься до категорії фахівців.

Призначення на посаду електрогазозварника та звільнення від неї проводиться керівником відділу за погодженням з керівником підрозділу.

2. Вимоги до кваліфікації електрогазозварника:

Електрогазозварник повинен знати:

 • різновид титанових сплавів, їх зварювальні і механічні властивості
 • кінематичні схеми автоматів і напівавтоматів, принципову пристрій електронних схем управління
 • правила навчання роботів і правила роботи з робототехнічними комплексами
 • види корозії і фактори, що її викликають
 • методи спеціальних випробувань зварюваних виробів і призначення кожного з них
 • основні види термічної обробки зварних з’єднань
 • основи з металографії зварних швів.

3. Посадові обов’язки електрогазозварника:

 • Ручне дугове, плазмове і газове зварювання особливо складних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під динамічними і вібраційними навантаженнями і під високим тиском.
 • Ручне дугове і газоелектричних зварювання будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій складної конфігурації.
 • Автоматичне зварювання різних конструкцій з легованих спеціальних сталей, титанових та інших сплавів на автоматах спеціальної конструкції, многодуговых, многоэлектродных автоматах і автоматах, оснащених телевізійними, фотоэлектронными і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах).
 • Механізоване зварювання апаратів, вузлів, конструкцій трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, під час виконання зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині.
 • Зварювання експериментальних конструкцій з металів і сплавів з обмеженою зварюваністю, а також з титану і титанових сплавів.
 • Зварювання складних конструкцій в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

4. Права електрогазозварника

Електрогазозварник має право:

 • давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов’язки.
 • контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому працівниками.
 • запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.
 • взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов’язки.
 • знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності Підрозділу.
 • пропонувати на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією Посадовою інструкцією обов’язками.
 • виносити на розгляд керівника пропозиції про заохочення відзначилися працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 • доповідати керівникові про всі виявлені порушення та недоліки у зв’язку з виконуваною роботою.

5. Відповідальність електрогазозварника

Електрогазозварник несе відповідальність за:

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених трудовим законодавством України.
 • порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
 • правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
 • спричинення матеріального збитку – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
 • дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
 • виконання правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки і протипожежної безпеки.
Позвонить!
TOP сайтов StroimDom.com.ua UkrDom - всеукраинский портал Каталог ссылок. BAU.ua ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины
Besucherzahler
счетчик для сайта